Liikmed

Eesti Arboristide Ühingu liikmed jagunevad tegevliikmeteks, toetajateks ja auliikmeteks
 


Meie ühingu auliikmeteks on Guy Meilleur ning Diedrea White

Tänaseks  Eesti Arboristide Ühingusse astunud liikmete nimekirja leiad siit.

 

Ühingu liikmeks astumiseks saatke avaldus koos vähemalt ühe liikme või auliikme soovitusega juhatusele. Liikmemaks on 30 eurot aastas. Tutvu eelnevalt ka ühingu põhikirjaga.