Kes me oleme

Eesti Arboristide Ühing MTÜ (Estonian Arboricultural Society) on arboriste, dendrolooge ja konsultante ühendav organisatsioon.

Ühing on asutatud 2008. aastal eesmärkidega:

  • väärtustada arboristikutset. Ühingu hinnangul vastab arboristi definitsioonile vaid spetsialist, kes on teinud vastava kutseeksami ning saanud arboristi kutsetunnistuse;
  • selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ning puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust;
  • parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu;
  • aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ning spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks;
  • kaitsta arboristide õigusi ja huve ning arendada nende kutseoskusi.

Ühing osaleb arboristide kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja õppekavade arendamises ning kutseomistamise protsessis

MTÜ Eesti Arboristide Ühing on rahvusvahelise arboristide organisatsiooni (ISA) assotsieerunud liige.