Liikmed

Eesti Arboristide Ühingu liikmed jagunevad tegevliikmeteks, toetajateks ja auliikmeteks

Meie ühingu auliikmeteks on Guy Meilleur, Diedrea White, Aino Mölder ja Sulev Järve.

Tänaseks Eesti Arboristide Ühingusse astunud liikmete nimekirja leiad siit.

Ühingu liikmeks astumiseks palume saata avaldus koos vähemalt ühe liikme või auliikme soovitusega e-maili aadressile info@eestiarboristid.ee. Liikmemaks on 30 eurot aastas. Tutvu eelnevalt ka ühingu põhikirjaga.