Puudele toeks!

Eesti Arboristide Ühing
 

Vaata lähemalt

Arboristide kutseeksam (arborist 4) toimub 20 - 21 aprill 2023 Luua Metsanduskoolis.

Vaata täpsemalt

Puude heaolu eksperdid

Kes on arborist?

Arborist on puude heaolu spetsialist. Me armastame puid ja hoolitseme selle eest, et kõik puud oleksid kaitstud ja hooldatud. Meie oskame hinnata, milline on puu tervislik seisund ning millist hooldust ta vajab. Arborist armastab puid juurtest ladvani – see tähendab nii istutamist, hooldamist, hoolduslõikust, kändude juurimist, ohtlike puude langetamist.

Koolitus

Kuidas saada arboristiks?

Arboristiks saab õppida Luua Metsanduskoolis, kaks aastat kestnud õppe järel tuleb sooritada kutseeksam. Kutseeksami saab sooritada ka varem arboristi või muu lähedase eriala lõpetanu, kes soovib arborstina tööle asuda ja soovib oma oskuseid tõendada. Kutseandja on Eesti Arboristide Ühing. Eesti Arboristide Ühing korraldab ka erialaseid koolitusi ning koostab nõustavaid materjale puuhooldusest huvitatutele.  

Soovitame

Leia sobiv spetsialist

Arboristi valikul soovitame lähtuda eelkõige kutsetunnistusest, varasematest töökogemustest ning spetsialiseerumisest. Enamasti teostavad kõik ettevõtjad töid üle Eesti. Kuid kui soovid leida endale lähima teenusepakkuja, oleme valiku maakondade kaupa lihtsamaks teinud. Lisaks leiad meie lehelt ka tunnistusega puittaimede hindajad.

Võta meiega ühendust!

Esimees

Piia Kivisild

Aseesimees

Mart Hiio

Raamatupidamine