Kutse taotlemine

Eesti Arboristide Ühing on alates 2019. aastast kutse andjaks järgmistele kutsenimetustele ja tasemetele:

  • Puittaimede hindaja, tase 5
  • Arborist, tase 4
  • Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse 
  • Arboristi maatugi, tase 3

Kutse antakse, kui kutseeksam on edukalt sooritatud.

Eestis väljaantud kutsetunnistuste olemasolu ja kehtivust saab kontrollida SA Kutsekoda kutseregistrist.
Kutsetunnistus väljastatakse inimesele ehk füüsilisele isikule. 

 

Kutseandja kontaktid

Kutse andja on Eesti Arboristide Ühing. MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee.

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga, kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee.

 

Kutse andmist reguleerivad dokumendid

Kutse andmise kord arboristi kutsetele

Kutseseadus