Kes on arborist?

Arborist on puuhoolduse spetsialist. Arboristid hooldavad asulates ja parkides puid kogu nende eluea vältel. Meie tagame, et säiliks puude tervis ja nad püsiksid kaunid. Arboristi jaoks on väga oluline ohutus – jälgime tööd tehes nii inimeste kui ka vara turvalisust.

Enamasti teatakse, et arborist on ametimees, kes langetab ohtliku puu, kuid lisaks on arboristist abi ka mitmetes muudes valdkondades.

Arboristitöö hõlmab puude istutamist ja hooldamist. Arborist valib õige istikud, istutab need õigeid võtteid kastudes, teostab taimele vajalikke hooldustöid, viib läbi täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust ning oskab toestada ohtlikke võraharusid. Oma töös kasutame nii köistehnikat kui korvtõstukit. Kokkuvõtvalt võib öelda, et meie tööks on asustatud piirkonnas ning kistates tingimustes – näiteks linnades ja alevites, kuid ka kalmistutel – kasvavate puittaimede hooldamine kogu nende eluea jooksul ehk juurest ladvani. 

Arboristi töövahenditeks on võsa- ja kettsaed, oksasaed ja sekaatorid, ronimisvarustus, vintsid jm. Arborist peab töö ajal kandma nõuetele vastavat turvavarustust.

Kõrgema taseme arborist ehk puittaimede hindaja võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi eksperthinnanguid nii projekteerijatele, ehitajatele kui kinnistuomanikele puude seisundi, nende säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta. 

Arborist on õppinud tunnustatud õppekava alusel vastavat koolitusluba omavas õppeasutuses ning sooritanud vastava kutseeksami. Eestis  saab arboristiks õppida Luua Metsanduskoolis.

Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida SA Kutsekoda kodulehelt.