AAG

Madis Lepparu

Puuruut OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170873

Telefon:

Veebileht:

Lubade taotlemine

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus