AAC

Ants Juuse

Loodushooldus OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

116162

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

AAF

Roland Kontkar

Arborworks OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

129744

Telefon:

Veebileht:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAN

Eero Tali

Roheline Ruum OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

136864

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002841

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

AAQ

Tõnis Vahi

Puuhooldustööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

139881

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Suurte puude ümberistutamine