BAH

Marje Kask

Telefon:

Nõustamine

BAS

Mare Maran

Arbomare OÜ

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Nõustamine

BAT

Aino Mölder

Telefon:

Koolitused

Nõustamine

BBF

Kärt-Mari Paju

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Hoolduskavade koostamine

Noorte puude lõikus

Viljapuude hooldamine

BBO

Mariana Simson

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Nõustamine

BBP

Rainer Simson

Raikon OÜ

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine