AAK

Piia Kivisild

Kivikodu OÜ, vabatahtlik

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

104539

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

165447

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAN

Eero Tali

Roheline Ruum OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

136864

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002841

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

BAA
Arbogear logo

Arne Oad

Arborist OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

094692

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002837

Telefon:

Veebileht:

BAC

Laila Elhuveig

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

Viljapuude hooldamine

BAD

Evelyn Hiielo

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAF

Sulev Järve

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

176587

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hoolduskavade koostamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAO

Eve-Viktoria Lasberg

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Nõustamine

BBB

Robert-Gustav Oetjen

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Viljapuude hooldamine

BBC

Olga Orlova

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

094691

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

OT004915

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Viljapuude hooldamine

BBE

Taivo Paeveer

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Uuringud tomograafi ja resistograafiga

Viljapuude hooldamine

BBG

Tiit Pajuste

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Põõsaste istutamine ja hooldus

BBH

Rutt Panga

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Hoolduskavade koostamine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude seisukorra hindamine