AAD

Taavi Kolbin

Palmipuu OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170878

Telefon:

Veebileht:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

AAF

Roland Kontkar

Arborworks OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

129744

Telefon:

Veebileht:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAG

Madis Lepparu

Puuruut OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170873

Telefon:

Veebileht:

Lubade taotlemine

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAK

Piia Kivisild

Kivikodu OÜ, vabatahtlik

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

104539

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

165447

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAL

Priit Saaremäel

Arborist24.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAM

Sergei Vertepov

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

194335

Telefon:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Puude lõikus ja raie köitelt

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAN

Eero Tali

Roheline Ruum OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

136864

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002841

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

AAO

Tauno Timak

TamTam OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181253

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

AAQ

Tõnis Vahi

Puuhooldustööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

139881

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Suurte puude ümberistutamine

BAC

Laila Elhuveig

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

Viljapuude hooldamine

BAF

Sulev Järve

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

176587

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hoolduskavade koostamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAG

Üllar Järve

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187543

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine