AAB

Henry Bakler

HB Haljastus OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170875

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

Viljapuude hooldamine

AAD

Andreas Kaal

Puu Värk OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181207

Telefon:

Veebileht:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

AAF

Roland Kontkar

Arborworks OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

129744

Telefon:

Veebileht:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAG

Madis Lepparu

Puuruut OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170873

Telefon:

Veebileht:

Lubade taotlemine

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAH

Raimond Menne

Arbre OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187541

Telefon:

Veebileht:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAI

Heigo Mikkor

Puuproff OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

138866

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAJ

Hellar Nirk

Mootorsaetööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Haljastuse hooldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Võsalõikus

AAL

Priit Saaremäel

Arborist24.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAQ

Tõnis Vahi

Puuhooldustööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

139881

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Suurte puude ümberistutamine

BAC

Laila Elhuveig

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

Viljapuude hooldamine

BAE

Andrus Hillimon

Telefon:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Viljapuude hooldamine

BAF

Sulev Järve

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

176587

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hoolduskavade koostamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine