Filters
Kutsetunnistus
Asukohad
BBJ

Mikk Pern

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

174789

Telefon:

Veebileht:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BBK

Arpo Põld

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Viljapuude hooldamine

BBL

James Reynolds

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BBM

Kaja Sepper

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

165450

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Hoolduskavade koostamine

BBN

Reet Sillaots

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

BBO

Mariana Simson

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Nõustamine

BBP

Rainer Simson

Raikon OÜ

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BBQ

Annika Soomelt

Arika Grupp OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Hoolduskavade koostamine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Taimekaitse

Viljapuude hooldamine

BBR

Kaire Zimmer

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

151811

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

BBS

Elisabeth Toomast

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

174786

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BBT

Kerdi Varm

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Eelmine 1345