Filters
Kutsetunnistus
Asukohad
BAG

Üllar Järve

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187543

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

BAH

Marje Kask

Telefon:

Nõustamine

BAI

Tiit Keskküla

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181252

Telefon:

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAJ

Karlis Kevvai

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

161561

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Viljapuude hooldamine

BAK

Marko Kivilo

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170877

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

BAL

Andrus Kokerov

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

105540

Telefon:

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

BAM

Martin Kuusk

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

094697

Telefon:

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAN

Martin Laan

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187535

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAO

Eve-Viktoria Lasberg

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Nõustamine

BAP

Tõnu Ling

Puuspetsialist OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

116164

Telefon:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAQ

Laur Lõhmus

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

129739

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAR

Andres Lääne

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

174784

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine