Kutseeksam

Arboristide kutseeksam (arborist 4)

Kutseeksam toimub 02. juunil 2023 Luua Metsanduskoolis.

Taastõendajad peavad esitama dokumendid ja portfoolio hiljemalt 2. mail.

NB! Praktilisele eksamile tulija peab tutvuma eksami juhendiga. Varustuse deklaratsioon peab olema eeltäidetud ja väljaprinditult kaasas.

Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse ning nõuete kohta lugeda eksamijuhendist ning hindamisstandardist. 

Eksami eduka sooritamise järel on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse


Kutsestandard
 

Hindamisstandard arboristi kutse esmataotlejale
Kutseõppeasutuse lõpetaja hindamisstandard ja -juhend
Eksamijuhend esmataotlejale
 

Hindamisstandard taastõendajale
Eksamijuhend taastõendajale 
 

Varustuse nõuded (standardi lisa 3)
Arboristi portfoolio juhend (standardi lisa 4)
Puittaimeliikide ja seente nimekiri (standardi lisa 5)

 

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 315 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 275 €
Taastõendamise tasu 259 €

Osaeksamite hindu vaata siit

 

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab  Luua Metsanduskooli lehelt

Kutseeksamite eest tasumine

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedbank: EE502200221071142734
Selgitusse kirjutada taotletav kutse (Arborist 4 või Puittaimede hindaja 5), eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, raamatupidajaga saab kontakti aadressil rmp@eestiarboristid.ee.