Eesti Arboristide Ühingu juhatus aastateks 2023-2026

30. novembril toimunud üldkoosolekul valiti uus juhatus aastateks 2023-2026 kuhu kuuluvad: Mart Hiio (esimees), Kerdi Varm (aseesimees), Laila Elhuveig, Robert Oetjen ja Arpo Põld. Kutsekomisjoni esimehena jätkab Eve-Viktoria Lasberg. Revident on Olga Orlova.