Kes me oleme?

Eesti Arboristide Ühing MTÜ (Estonian Arboricultural Society) on arboriste, dendrolooge ja konsultante ühendav organisatsioon.

Ühing on asutatud 2008. aastal eesmärkidega:

  • väärtustada arboristikutset. Ühingu hinnangul vastab arboristi definitsioonile vaid spetsialist, kes on teinud vastava kutseeksami ning saanud arboristi kutsetunnistuse;
  • selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ning puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust;
  • parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu;
  • aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ning spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks;
  • kaitsta arboristide õigusi ja huve ning arendada nende kutseoskusi.

Ühing osaleb arboristide kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja õppekavade arendamises ning kutseomistamise protsessis

MTÜ Eesti Arboristide Ühing esindab Eestit Euroopa puuhoolduse nõukogus (EAC) ning on rahvusvahelise arboristide organisatsiooni (ISA) assotsieerunud liige.