Janek Pabor

Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.

arborist
tel: +372 5559 3732
e-post: info@vikatimees.eu

Eesti Arboristide Ühing | Janek Pabor