Eero Tali

Puude istutamine, hooldamine, toestamine, raie, kändude freesimine, dendroloogiline hindamine.

arborist
tel: +372 5691 8197
e-post: eero@rohelineruum.ee
kutsetunnistus nr 037266
osakutsetunnistus nr 002841 (Puittaimede hindaja)
Roheline Ruum OÜ

Võta ühendust
Eesti Arboristide Ühing | Eero Tali