Puudele toeks!

Eesti Arboristide Ühing

Meie tegemised

Oleme efektiivsed ja valmis tegutsema

23.11.2018 kl 10-16, Pääsküla Kool, Vikerkaare 10, Tallinn

 

LINNAPUUDE KASVATAMINE ON MEIE ÜHINE TÖÖ

 

Eesti Arboristide Ühingu juubeliseminar 2018

Täpsem info ja registreerumine koolituste lehel

Mõisted arboristika (ingl arboriculture) ja arborist võeti kasutusele USA-s 1930ndatel. Selleks ajaks tähtsustati juba piisavalt linna(kõrg)haljastust ning tekkis vajadus üldisest metsakasvatusest ja -tööstusest eraldada kitsam, ainult linnapuude hooldusega tegelev haru.

 1. aastal loodi seal esimene erialaühendus, millest tänaseks on arenenud rahvusvaheline arboristide organisatsioon ISA (International Society of Arboriculture).
 1. aastal moodustati EAC (European Arboricultural Council – Euroopa Puuhoolduse Nõukogu), mille liikmeteks on rahvuslikud puuhoolduse ühingud. EAC tegeleb koolituste ning vajalike erialaste standardite väljatöötamisega.

Professionaalsete puuhooldajate – arboristide järele on pidev nõudlus ning nende arv kasvab jõudsalt, sest linnapuude istutamine, hooldamine ja säilitamine neile sageli sobimatutes tingimustes nõuab vastavaid tõõvõtteid, teadmisi ja spetsialiste.

Elavnenud on ka vanade parkide korrastamine ja taastamine, mis samuti nõuavad arboristi asjatundlikku nõu ja osavat kätt.

Eesti Arboristide Ühingu (EAÜ) asutamiskoosolek toimus 1.07.2008.

Alates 2012. aastast kuulume Eesti esindajana EAC-sse.

Ühingu liikmeteks on arboristid ning arboristika edendamisest huvitatud isikud.

 

Ühingu eesmärgid on:

 • parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu;
 • arendada puuhooldajate kutseoskusi ning kaitsta kutset omavate arboristide õigusi ja huve;
 • selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ning puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust;
 • aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ning spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks;
 • väärtustada arboristikutset.

Kes on arborist?

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Ta arvestab enda, teiste inimeste ning nende vara turvalisusega, püüdes puude bioloogilistest protsessidest lähtuvalt parandada kõrghaljastuse tervislikku seisundit ja dekoratiivsust.

Arboristitöö hõlmab puude istutamist ja hooldamist “juurtest ladvani” – sobivate istikute valimist, õiget istutamist ja järelhooldustöid, täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust ning ohtlike võraharude toestamist. Arborist langetab ohutult kitsastes tingimustes (majade vahel, kalmistul jm) kasvava puu, kasutades köistehnikat või korvtõstukit.

Kõrgema taseme arborist võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi või dendropatoloogilisi eksperdihinnanguid projekteerijatele, ehitajatele ja kinnistuomanikele puude seisundi, säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta.

Arborist on õppinud tunnustatud õppekava alusel vastavat koolitusluba omavas õppeasutuses. Eestis õpetatakse arboriste alates 2006. aastast töökohapõhiselt Luua Metsanduskoolis.
2012. aasta sügisest alustas kutseõppega Voltveti koolituskeskus Tihemetsas (praeguse nimega Pärnumaa Kutsehariduskeskus).

Esimesed (tollal II taseme) arboristi kutsetunnistused anti välja 28.01.2008.

Mida kutseeksami sooritanud arborist peab oskama, näeb kutsestandardist.

Eestis väljaantud kutsetunnistuste olemasolu ja kehtivust saab vaadata SA Kutsekoda kutseregistrist

Arboristid

Puude heaolu eksperdid

HARJUMAA

 • Mare Maran

  arborist tel: +372 5388 3303 e-post: info@arbomare.ee kutsetunnistus nr 085509 Arbomare OÜ arbomare.ee  

  Dendroloogiline hindamine, nõustamine, projektijuhtimine , viljapuude lõikus, puude hooldamine ja raie. Tööde tegemine üle Eesti.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
 • Hellar Nirk

  arborist tel: +372 502 4001 e-post: info@puudelangetamine.ee kutsetunnistus nr 085511 Mootorsaetööd OÜ

  Ohtlike puude langetamine/ raie, puude hooldus, kändude freesimine, okste äravedu, viljapuude lõikus, koduaedade rajamine ning kujundamine.
 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Tõnis Vahi

  arborist tel: +372 503 0700 e-post: puuhooldustood@gmail.com kutsetunnistus nr 045377 Puuhooldustööd OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Nõustamine
 • Tiit Kesküla

  arborist tel: +372 5645 7166 e-post: pantiit@pantiit.ee kutsetunnistus nr 074956 Pan Tiit OÜ

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Ohtlike puude raie (kiirtööna) Ajalooliste parkide hooldamine Viljapuude lõikus Kändude freesimine
 • Sulev Järve

  arborist-konsultant tel: +372 552 6626 e-post: puuhooldus@hot.ee osakutse tunnistus (Soome)

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Pargi hoolduskava koostamine.
 • Robert Alexander Marshall

  arborist tel: +372 5690 6772 e-post: info@puudehooldus.ee kutsetunnistused NPTC (UK) Puude Hooldus OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Mati Tikenberg

  tel: +372 5646 7002 e-post: tiksimati@hot.ee

  Puude raie Kändude freesimine Hekilõikus
 • Mart Hiio

  arborist tel: +372 5663 3257 e-post: marthiio@hot.ee kutsetunnistus nr 029784

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine
 • Markko Maasik

  arborist tel: +372 529 4622 e-post: markko@kadriorupark.ee kutsetunnistus nr 037264 Kadrioru Park

  Kadrioru Park Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Ajalooliste parkide hooldamine Nõustamine
 • Eve-Viktoria Lasberg

  dendroloog tel: +372 517 4283 e-post: eveviktorial@gmail.com Sõbra Lilled OÜ

  Nõustamine, Dendroloogiline hindamine
 • Andrus Hilimon

  tel: +372 5690 2260 e-post: info@treeline.ee kutsetunnistus nr 074951 Treeline Est OÜ

  Istutamine, hooldamine Suurte puude ümberistutamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine Haljastustööd

IDA-VIRUMAA

 • Olga Orlova

  arborist tel: +372 5564 3098 e-post: viridarium@mail.com kutsetunnistus nr 094691 Viridarium OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine

JÕGEVAMAA

 • Martin Pau

  Arborist tel: +372 503 9906

  Istutamine, kujunduslõikus, hoolduslõikus (sh viljapuude lõikus), seisukindluse hindamine, säilituslõikus, langetus
 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Tauno Timak

  arborist tel: +372 506 6550, +372 503 2497 e-post: timtamoy@gmail.com kutsetunnistus nr 074955 timtamoy.onepagefree.com

  Istutamine. Puude ja põõsaste hooldus ja langetamine (köitega või tõstukilt). Puutoestussüsteemid. Hekilõikus. Kändude freesimine. Nõustamine.
 • Aino Mölder

  dendroloog tel: +372 513 8687 e-post: aino@luua.ee Luua Metsanduskool

  Nõustamine Dendroloogiline hindamine

JÄRVAMAA

 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

LÄÄNEMAA

 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

LÄÄNE-VIRUMAA

 • Tiit Pajuste

  arborist tel: +372 5647 5663 e-post: saksyko@hot.ee kutsetunnistus nr 074957 Vesilõigu OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

PÕLVAMAA

 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

PÄRNUMAA

 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine

SAAREMAA

 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
 • Ain Vammus

  arborist, dendroloog tel: +372 5199 3685 kutsetunnistus nr 029788 Tallinna Botaanikaaia Audaku katsepunkt

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt) Nõustamine

TARTUMAA

 • Martin Pau

  Arborist tel: +372 503 9906

  Istutamine, kujunduslõikus, hoolduslõikus (sh viljapuude lõikus), seisukindluse hindamine, säilituslõikus, langetus
 • Mare Maran

  arborist tel: +372 5388 3303 e-post: info@arbomare.ee kutsetunnistus nr 085509 Arbomare OÜ arbomare.ee  

  Dendroloogiline hindamine, nõustamine, projektijuhtimine , viljapuude lõikus, puude hooldamine ja raie. Tööde tegemine üle Eesti.
 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Tauno Timak

  arborist tel: +372 506 6550, +372 503 2497 e-post: timtamoy@gmail.com kutsetunnistus nr 074955 timtamoy.onepagefree.com

  Istutamine. Puude ja põõsaste hooldus ja langetamine (köitega või tõstukilt). Puutoestussüsteemid. Hekilõikus. Kändude freesimine. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Valdek Tagel

  konsultant tel: +372 518 6270 e-post: valdek.tagel@gmail.com Tormolen OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Kerdi Varm

  arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Eero Tali

  arborist tel: +372 5691 8197 e-post: eero@rohelineruum.ee kutsetunnistus nr 037266 osakutsetunnistus nr 002841 (Puittaimede hindaja) Roheline Ruum OÜ

  Puude istutamine, hooldamine, toestamine, raie, kändude freesimine, dendroloogiline hindamine.

VALGAMAA

 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Heli Otti

  arborist tel: +372 524 0279 e-post: heli.otti@torva.ee kutsetunnistus nr 029790 Tõrva LHA

  Nõustamine
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

VILJANDIMAA

 • Piia Kivisild

  arborist tel: +372 528 2939 e-post: info@kivikodu.ee Kivikodu OÜ

  Puude ja põõsaste hooldus Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Kerdi Varm

  arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus

VÕRUMAA

 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

Arboristid pakuvad mitmeid teenuseid

Ohtlike puude langetamine ja raie

Laiadased kogemused puude langetamisel.

Viljapuude hooldus

Hooldame teie koduajas olevad puud.

Nõustamine

Anname nõu...

KONTAKT INFO

Palun oota...
Juhatus:

esimees: Piia Kivisild
mob: +372 528 2939
e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

aseesimees: Sulev Järve
mob: +372 552 6626
e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

Raamatupidamise email rmp@eestiarboristid.ee

Konto nr: SEB pank EE271010220092477013

Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Luua küla, Palamuse vald
Jõgevamaa
49203

Järgi meid: Facebook

Eesti Arboristide Ühing | Puudele toeks