Tiit Kesküla

Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Ohtlike puude raie (kiirtööna) Ajalooliste parkide hooldamine Viljapuude lõikus Kändude freesimine
Võta ühendust

arborist
tel: +372 5645 7166
e-post: pantiit@pantiit.ee
kutsetunnistus nr 074956
Pan Tiit OÜ

Eesti Arboristide Ühing | Tiit Kesküla