Leia lähim ja sobivaim spetsialist

Liikmed

Eero Tali

Eero Tali

Hellar Nirk

 • Telefon: 502 4001
 • E-post: info@puudelangetamine.ee
 • Veebileht: www.puudelangetamine.ee
 • Mootorsaetööd OÜ


  *Puude võra kujundamine
  *Võrade toestamine
  *Hekkide lõikus
  *Nõustamine 
  *Kändude freesimine
  *Okste äravedu ja raiejäätmete utiliseerimine 
  *Viljapuude lõikus
  *Koduaedade rajamine ning kujundamine
  *Ohtlike puude langetamine/ raie

James Reynolds

James Reynolds

 • Telefon: 56866157
 • E-post: info@nordicarb.ee
 • Veebileht: https://nordicarb.ee/
 • NordicArb OÜ

  *Puude ja viljapuude hooldus
  *Hekilõikus
  *Sidumissüsteemide paigaldus 
  *Nõustamine
  *Raiejäätmete äravedu
  *Kändude freesimine
  *Puude raie (köitega, kraanaga või tõstukiga)

  Jälgi meid Facebookis

Janek Pabor

Janek Pabor

 • Telefon: 56667776
 • E-post: info@vikatimees.eu
 • Veebileht: https://vikatimees.ee/
 • Vikatimees OÜ

  *Puude hooldus
  *Võra kujundamine, võrade toestamine
  *Viljapuude lõikus
  *Hekkide lõikus
  *Okste purustamine ja äravedu
  *Raiejäätmete utiliseerimine
  *Koduaedade rajamine ja kujundamine
  *Nõustamine
  *Ohtlike puude langetamine ja puude raie

   

Jürjo Lokk

Laur Lõhmus

Laur Lõhmus

 • Telefon: +372 56 999 884
 • E-post: laur@puujuuksur.ee
 • Veebileht: www.puujuuksur.ee
 • Kutsetunnistus nr: 129739
 • Puujuuksur OÜ

  *Puude hoolduslõikus 
  *Sidumissüsteemide paigaldus
  *Istutamine
  *Viljapuude hooldus
  *Hekipügamine
  *Nõustamine 
  *Raiejäätmete äravedu 
  *Kändude freesimine
  *Ohtlike puude raie

Piia Kivisild

Piia Kivisild

 • Telefon: 5282939
 • E-post: piia@kivikodu.ee
 • Veebileht: http://www.kivikodu.ee/
 • Kivikodu OÜ

  *Puude ja põõsaste hooldus
  *Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)
  *Hekilõikus
  *Viljapuude lõikus
  *Puu sidumissüsteemide paigaldamine
  *Raiejäätmete koristamine
  *Oksahakkuri teenus ja rent 
  *Talviti katuste puhastamine lumest ja jääst
  *Nõustamine

Priit Saaremäel

Priit Saaremäel

 • Telefon: 5109331
 • E-post: priitsaarem@gmail.com; info@arborist24.ee
 • Arborist24.ee

  *Puude hooldus
  *Võra kujundamine
  *Viljapuude lõikus
  *Kändude freesimine
  *Puude sidumine
  *Hekkide lõikus
  *Nõustamine
  *Ohtlike puude raie

  Jälgi meid ka Facebookis

Roland Kontkar

Roland Kontkar

Tauno Timak

Tõnis Vahi

 • Telefon: 5030700
 • E-post: puuhooldustood@gmail.com
 • Puuhooldustööd OÜ

  *Puude hooldus
  *Vormikõikus, noorenduslõikus jne.
  *Tugisidemete paigaldus.
  *Haljastuse rajamine, istutustööd.
  *Kastmissüsteemide rajamine. 
  *Nõustamine.
  *Lubade taotlemine, eksperthinnangute koostamine.
  *Raidmete utiliseerimine, hakkimine.
  *Kändude käitlus.
  *Puude raied.

  Töökogemus 11 aastat.

Aino Mölder

Arpo Põld

 • Telefon: 56468868
 • E-post: arpo@roho.ee
 • *Okste lõikus;
  *Võra kujundamine;
  *Ohtlike puude toestamine;
  *Viljapuude lõikus;
  *Kändude freesimine;
  *Dendroloogiline hindamine; nõustamine.
  *Puude raie

Olga Orlova

 • Telefon: 55643098
 • E-post: viridarium@mail.com
 • *Haljastuse taastamine
  *Puude lõikus (sanitaar,- vormi -ja kujunduslõikus)
  *Puude ja põõsaste istutamine
  *Viljapuude lõikus
  *Heki pügamine
  *Taimekaitse
  *Kändude freesimine
  *Dendroloogiline hindamine, eksperthinnangute koostamine, konsultatsioonid.*
  *Ohtlike puude langetamine
  *Raiejäätmete utiliseerimine

Laila Elhuveig

 • Telefon: 56356359
 • E-post: tervepuu@gmail.com
 • *Dendroloogiline hindamine
  *Asendusistutuste arvutamine ja projekteerimine
  *Haljastuse projekteerimine ehk aiakujundus
  *Konsultatsioon
  *Noorte viljapuude lõikus

Mare Maran

 • Telefon: 53883303
 • E-post: maremaran@hotmail.com
 • Dendroloogiline hindamine ja konsultatsioon

  OÜ Arbomare

Arne Oad

 • Telefon: 5047811
 • E-post: arne@okacer.ee
 • *Okste lõikus; võra kujundamine;
  *Ohtlike puude toestamine 
  *Viljapuude lõikus
  *Kändude freesimine
  *Dendroloogiline hindamine; nõustamine. 
  *Puude raie

Tiit Kesküla

 • Telefon: 56457166
 • E-post: pantiit@pantiit.ee
 • *Puude hooldus
  *Viljapuude lõikus.
  *Sidumissüsteemide paigaldus.
  *Kändude freesimine.
  *Nõustamine.
  *Puude raie tõstukilt ja köitega.

Sulev Järve

 • Telefon: 5526626
 • E-post: puuhooldus@hot.ee
 • *Nõustamine
  *Dendroloogiline hindamine
  *Eksperthinnangud

  Tööd teostan üle Eesti, v.a Tallinna linnas

Mati Tikenberg

 • Telefon: 56467002
 • E-post: tiksimati@hot.ee
 • *Puude hoolduslõikus,
  *Kändude freesimine
  *Hekkide hooldus
  *Puude ja põõsaste istutamine
  *Raiejäätmete utiliseerimine, transport
  *Viljapuude lõikus
  *Nõustamine
  *Sambla eemaldamine 
  *Ohtlike puude raie

Markko Maasik

 • Telefon: 5294622
 • E-post: markko@kadriorupark.ee
 • *Ajalooliste parkide hooldus ja raied
  *Haljastustööd rajamisest hoolduseni
  *Nõustamine

Eve-Viktoria Lasberg

Andrus Hilimon

 • Telefon: 56902260
 • E-post: info@treeline.ee
 • *Ilupuude, viljapuude ja hekkide hoolduslõikus
  *Suurte puude istutus ja ümberistutus (kõrgus kuni 7m)
  *Kändude freesimine
  *Haljastuse rajamine ja hooldus
  *Ohtlike puude raie köitelt ja tõstukilt

Andrus Kokerov

 • Telefon: 58228154
 • E-post: info@puulangetus.eu
 • *Puude hoolduslõikus
  *Puude toestamine
  *Kändude freesimine 
  *Raiejäätmete äravedu
  *Puude raie

Ivo Rebbase

 • Telefon: 55614664
 • E-post: ivo182@hot.ee
 • *Puude hooldus
  *Hekilõikus
  *Sidumissüsteemide paigaldus
  *Nõustamine
  *Raiejäätmete äravedu
  *Puude raie (köitega, kraanaga või tõstukiga)

Kaire Zimmer

Kerdi Varm

 • Telefon: 51905271
 • E-post: aiahoolik@gmail.com
 • *Puude hooldus-ja kujunduslõikus
  *Puuharude toestamine
  *Viljapuude lõikus
  *Hekkide lõikus
  *Haljastus
  *Suurte puude raie köitel või tõstukiga
  *Konsultatsioon

   

   

   

   

Mariana Simson

 • Telefon: 5238500
 • E-post: mariharak8@gmail.com
 • Dendroloogiline hindamine, nõustamine

Rainer Simson

 • Telefon: 5057786
 • E-post: info@puukirurg.ee
 • *Puude hoolduslõikus
  *Kändude freesimine ,
  *Hekkide hooldus
  *Puude ja põõsaste istutamine
  *Raiejäätmete hakkimine ja utiliseerimine, transport
  *Viljapuude lõikus
  *Puude sidumine
  *Nõustamine
  *Ohtlike puude raie

Reet Sillaots

Rutt Panga

 • Telefon: 5189979
 • E-post: rutt.panga@dokumendipank.ee
 • *Nõustamine (taimede valik aeda vastavalt olemasolevatele kasvutingimustele
  *Taimede seisundi hindamine
  *Hooldamine

Tiit Pajuste

Kärt-Mari Paju

 • Telefon: 53499288
 • E-post: kartmari.paju@gmail.com
 • *Viljapuude lõikus ja noorte puude kujunduslõikus
  *Hekkide lõikus
  *Dendroloogiline hindamine
  *Aiakujundus
  *Haljastusprojektid
  *Hoolduskavad

Taivo Paeveer

 • Telefon: 5107778
 • E-post: info@greenmoto.ee
 • *Okste lõikus ja võra kujundamine
  *Ohtlike puude toestamine
  *Viljapuude lõikus
  *Hekilõikus
  *Dendroloogiline hindamine, eksperthinnangute koostamine, nõustamine
  *Haljastuse rajamine ja hooldus
  *Tomograaf ja resistograaf
  *Puude raie

Heigo Mikkor 

 • Telefon: 58389659
 • E-post: heigomikkor@gmail.com
 • *Viljapuude ja noorte puude lõikamine
  *Ohtlike puude hooldus ja raie
  *Talviti katuste puhastamine lumest ja jääst

Martin Pau

 • Telefon: 5039906
 • E-post: puidur@gmail.com
 • *Hoolduslõikused (viljapuude lõikus, noorte puude kujundamine, võra tõstmine ja redutseerimine, puhastuslõikus)
  *Murdumisohtlike puude sidumine
  *Hekkide ja vormipuude pügamine
  *Istutamine
  *Puude langetus (sh ohtlikud puud)

Reigo Alas

 • Telefon: 58001880
 • E-post: viruarborist@gmail.com
 • *nõustamine;
  *puude seisukorra hindamine;
  *võrade sidumine/toestamine, kujundamine ja vormi- ning hoolduslõikus;
  *hekkide hooldus;
  *puiduhakkuri teenus;
  *raiejäätmete utiliseerimine;
  *kändude freesimine
  *ohtlike puude raie;

Gustav Aasumets

 • Telefon: 59192441
 • E-post: viruarborist@gmail.com
 • *nõustamine;
  *puude seisukorra hindamine;
  *võrade sidumine/toestamine, kujundamine ja vormi- ning hoolduslõikus;
  *hekkide hooldus;
  *puiduhakkuri teenus;
  *raiejäätmete utiliseerimine;
  *kändude freesimine
  *ohtlike puude raie;

Robert Gustav Oetjen

 • Telefon: 5039996
 • E-post: robert.oetjen@gmail.com
 • *okste lõikus ja võra kujundamine
  *viljapuude lõikus
  *puude raie
  *hekkide hooldus 
  *dendroloogiline hindamine
  *eksperthinnangud, konsultatsioonid

Kaja Sepper

 • Telefon: 55525075
 • E-post: kaja@pihamaa.ee
 • Puittaimede hindamine, haljastuse projekteerimine, konsultatsioonid

Evelyn Hiielo 

 • Telefon: 56630780
 • E-post: evelyn.hiielo@gmail.com
 • *Puittaimede hindamine
  *Asendusistutuste arvutamine
  *Konsultatsioonid
  *Eksperthinnangud
  *Haljastusprojektid

Ats Mölder

 • Telefon: 58001825
 • E-post: info@atscender.ee
 • * Puude hoolduslõikus
  * Kõrgtööd köitelt
  * Puude raie