Jürjo Lokk

Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

arborist
tel: +372 5664 1413
e-post: info@treeservice.ee
kutsetunnistus nr 085508
Ökomets OÜ

Võta ühendust
Eesti Arboristide Ühing | Jürjo Lokk