Laur Lõhmus

Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.

arborist
tel: +372 56 999 884
e-post: laur@puujuuksur.ee
kutsetunnistus nr 129739

www.puujuuksur.ee

Võta ühendust
Eesti Arboristide Ühing | Laur Lõhmus