Laila Elhuveig

Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Noorte puude kujunduslõikus. Viljapuude lõikus. Põõsaste lõikus.

Puittaimede hindaja
tel: 5635 6359
e-post: tervepuu@gmail.com
Osakutsetunnistus OT004911
Tervendav Puudutus OÜ

www.tervepuu.com/haljastus

 

Eesti Arboristide Ühing | Laila Elhuveig