Liikmete nimekiri

 • Reigo Alas

  Arborist Viru Arborist OÜ 5800 1880 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Gustav Aasumets

  Arborist Viru Arborist OÜ 5919 2441 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Laila Elhuveig

  Puittaimede hindaja tel: 5635 6359 e-post: tervepuu@gmail.com Osakutsetunnistus OT004911 Tervendav Puudutus OÜ www.tervepuu.com/haljastus  

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Noorte puude kujunduslõikus. Viljapuude lõikus. Põõsaste lõikus.
 • Martin Pau

  Arborist tel: +372 503 9906

  Istutamine, kujunduslõikus, hoolduslõikus (sh viljapuude lõikus), seisukindluse hindamine, säilituslõikus, langetus
 • Mare Maran

  arborist tel: +372 5388 3303 e-post: info@arbomare.ee kutsetunnistus nr 085509 Arbomare OÜ arbomare.ee  

  Dendroloogiline hindamine, nõustamine, projektijuhtimine , viljapuude lõikus, puude hooldamine ja raie. Tööde tegemine üle Eesti.
 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Tauno Timak

  arborist tel: +372 506 6550, +372 503 2497 e-post: timtamoy@gmail.com kutsetunnistus nr 074955 timtamoy.onepagefree.com

  Istutamine. Puude ja põõsaste hooldus ja langetamine (köitega või tõstukilt). Puutoestussüsteemid. Hekilõikus. Kändude freesimine. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Hellar Nirk

  arborist tel: +372 502 4001 e-post: info@puudelangetamine.ee kutsetunnistus nr 085511 Mootorsaetööd OÜ

  Ohtlike puude langetamine/ raie, puude hooldus, kändude freesimine, okste äravedu, viljapuude lõikus, koduaedade rajamine ning kujundamine.
 • Piia Kivisild

  arborist tel: +372 528 2939 e-post: info@kivikodu.ee Kivikodu OÜ

  Puude ja põõsaste hooldus Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Heli Otti

  arborist tel: +372 524 0279 e-post: heli.otti@torva.ee kutsetunnistus nr 029790 Tõrva LHA

  Nõustamine
 • Valdek Tagel

  konsultant tel: +372 518 6270 e-post: valdek.tagel@gmail.com Tormolen OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Kerdi Varm

  arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Eero Tali

  arborist tel: +372 5691 8197 e-post: eero@rohelineruum.ee kutsetunnistus nr 037266 osakutsetunnistus nr 002841 (Puittaimede hindaja) Roheline Ruum OÜ

  Puude istutamine, hooldamine, toestamine, raie, kändude freesimine, dendroloogiline hindamine.
 • Ain Vammus

  arborist, dendroloog tel: +372 5199 3685 kutsetunnistus nr 029788 Tallinna Botaanikaaia Audaku katsepunkt

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt) Nõustamine
 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Tiit Pajuste

  arborist tel: +372 5647 5663 e-post: saksyko@hot.ee kutsetunnistus nr 074957 Vesilõigu OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)
 • Aino Mölder

  dendroloog tel: +372 513 8687 e-post: aino@luua.ee Luua Metsanduskool

  Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Olga Orlova

  arborist tel: +372 5564 3098 e-post: viridarium@mail.com kutsetunnistus nr 094691 Viridarium OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Tõnis Vahi

  arborist tel: +372 503 0700 e-post: puuhooldustood@gmail.com kutsetunnistus nr 045377 Puuhooldustööd OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Nõustamine
 • Tiit Kesküla

  arborist tel: +372 5645 7166 e-post: pantiit@pantiit.ee kutsetunnistus nr 074956 Pan Tiit OÜ

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Ohtlike puude raie (kiirtööna) Ajalooliste parkide hooldamine Viljapuude lõikus Kändude freesimine
 • Sulev Järve

  arborist-konsultant tel: +372 552 6626 e-post: puuhooldus@hot.ee osakutse tunnistus (Soome)

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Pargi hoolduskava koostamine.
 • Robert Alexander Marshall

  arborist tel: +372 5690 6772 e-post: info@puudehooldus.ee kutsetunnistused NPTC (UK) Puude Hooldus OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Mati Tikenberg

  tel: +372 5646 7002 e-post: tiksimati@hot.ee

  Puude raie, Kändude freesimine, Hekilõikus, Viljapuude hooldus
 • Mart Hiio

  arborist tel: +372 5663 3257 e-post: marthiio@hot.ee kutsetunnistus nr 029784

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine
 • Markko Maasik

  arborist tel: +372 529 4622 e-post: markko@kadriorupark.ee kutsetunnistus nr 037264 Kadrioru Park

  Kadrioru Park Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Ajalooliste parkide hooldamine Nõustamine
 • Eve-Viktoria Lasberg

  dendroloog tel: +372 517 4283 e-post: eveviktorial@gmail.com Sõbra Lilled OÜ

  Nõustamine, Dendroloogiline hindamine
 • Andrus Hilimon

  tel: +372 5690 2260 e-post: info@treeline.ee kutsetunnistus nr 074951 Treeline Est OÜ

  Istutamine, hooldamine Suurte puude ümberistutamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine Haljastustööd
Eesti Arboristide Ühing | Liikmete nimekiri