Kutseeksam

Arboristi ja tõstukil töötava arboristi kutseeksamid Luual, 27-29.4.2020

 

Seoses COVID-19 pandeemiaga lükkub eksam edasi. Uue eksamiaja teatame vähemalt 30 päeva ette. Eksamil osalemiseks vajalik portfoolio tuleb esitada hiljemalt 01.05.2020.

 

 

Eksamid edukalt sooritades on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Täpsem info kutsestandardis: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10732092/

Oluline info allalaetavate failidena:

Hindamisstandard
Hindamisjuhend
Kutse taastõendamise standard ja hindamisjuhend
Portfoolio koostamise juhend: arborist, tõstukilt töötav arborist
Varustuse nõuded
Puittaimeliikide ja seente nimekiri 

Kutse esmase taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise avaldus

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 30 päeva enne eksami toimumist.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee
MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 253 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 281 €
Taastõendamise tasu 229 €

Osaeksamite hinnad korduvsooritusel

Korduseksami osa Kellele vajalik Hind
Teooriatest Arborist, tase 4 72 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Tõstukil töötamine Arborist, tase 4 195 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Päästmine Arborist, tase 4 110 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Puuronimine Arborist, tase 4 215 €
Portfoolio Arborist, tase 4 110 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse

Korduseksamite eest tuleb tasuda hiljemalt 7 päeva enne eksamit.

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva
enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti
eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade
kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 30 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Esitada on tarvis:

 1. vormikohane avaldus; (esmane taotlemine / taastõendamine)
 2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. kehtiv tunnistus esmaabikoolituse läbimise kohta;
 4. vähemalt 2. taseme raietöölise kutsetunnistus neil, kes pole läbinud
  arboristi õppekava;
 5. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud
  tööde kohta;
 6. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 7. erialast haridust tõendav dokument arboristi õppekava läbinutel.

Mida peab eksamil oskama?

Arborist, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt
avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra
järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

Arhiiv: Varasemad kutseeksamid

Puittaimede hindaja kutseeksamid Luual, 5-6.11.2019

 

Ajakava täpsustamisel

Eksamid edukalt sooritades on võimalik saada:

– Puittaimede hindaja, tase 5 kutse

Oluline info allalaetavate failidena:

Kutsestandard
Hindamisstandard töömaailmale
Hindamisstandard koolilõpetajale
Hindamisjuhend töömaailmale
Hindamisjuhend koolilõpetajale
Portfoolio koostamise juhend
Puittaimeliikide ja seente nimekiri
eksami koondprotokoll

 

Kutse andja on Eesti Arboristide Ühing, eksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 5 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee
MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee

Kutseeksami tasu

Puittaimede hindaja kutseeksami tasu 158€

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Puittaimede hindaja 5, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 7 päeva
enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti
eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade
kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Esitada on tarvis:

 1. vormikohane avaldus;
 2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud tööde kohta;
 4. kirjalik uurimustöö erialasel teemal kutset läbivate kompetentside ning 5. taseme üldpädevuste tõendamiseks;
 5. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 6. erialast haridust tõendav dokument puittaimede hindaja õppekava läbinutel.

Mida peab eksamil oskama?

Puittaimede hindaja, tase 5 hindamisstandardis ja – juhendis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt
avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra
järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

Arboristi ja tõstukil töötava arboristi kutseeksamid Luual, 10-11.6.2019

 

Esmaspäev 10.06
Kell 10.00 – test, õppehoone 209
Kell 11.00 – uurimustööde kaitsmine, õppehoone 209
seente ja puuliikide määramine, õppehoone 209
Kell 15 – varustuse kontroll ja ohutusjuhendamine, praktikahoone 201

Teisipäev 11.06
Kell 8.00 kogunemine praktikahoone hoovis
Suundutakse edasi eksami toimumise kohta: Prossa alleele

 

Eksamid edukalt sooritades on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Täpsem info kutsestandardis: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10732092/

Oluline info allalaetavate failidena:

Hindamisstandard
Hindamisjuhend
Kutse taastõendamise standard ja hindamisjuhend
Portfoolio koostamise juhend: arborist, tõstukilt töötav arborist
Varustuse nõuded
Puittaimeliikide ja seente nimekiri 

Kutse esmase taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise avaldus

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 30 päeva enne eksami toimumist.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee
MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 253 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 281 €
Taastõendamise tasu 229 €

Osaeksamite hinnad korduvsooritusel

Korduseksami osa Kellele vajalik Hind
Teooriatest Arborist, tase 4 72 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Tõstukil töötamine Arborist, tase 4 195 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Päästmine Arborist, tase 4 110 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Puuronimine Arborist, tase 4 215 €
Portfoolio Arborist, tase 4 110 €
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse

Korduseksamite eest tuleb tasuda hiljemalt 7 päeva enne eksamit.

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva
enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti
eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade
kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 30 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Esitada on tarvis:

 1. vormikohane avaldus; (esmane taotlemine / taastõendamine)
 2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. kehtiv tunnistus esmaabikoolituse läbimise kohta;
 4. vähemalt 2. taseme raietöölise kutsetunnistus neil, kes pole läbinud
  arboristi õppekava;
 5. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud
  tööde kohta;
 6. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 7. erialast haridust tõendav dokument arboristi õppekava läbinutel.

Mida peab eksamil oskama?

Arborist, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt
avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra
järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

Eesti Arboristide Ühing | Kutseeksam